Om

Gibostad Samfunnshus A/L ble stiftet i 19??

Bygget inneholder svømmebasseng, gymsal med scene (og tilstøtende garderober) og restaurant. Var tidligere den største kulturscenen i Lenvik kommune.

Litt historie:
År 1965, den 26/4 ble det på Lenvik herredshus, Gibostad holdt møte mellom representanter for Gibostad Samfunnshus A/L og det av kommunen oppnevnte utvalg for utredning av spørsmålet om samarbeid mellom kommunen og Gibostad Samfunnshus A/L om bygging av skole/samfunnshus på Gibostad.

Dette var det første møtet mellom kommunen og representanter for Samfunnshuset A/L.

Følgende møtte:
Fra kommunen: Skoleinspektør Erling Nilssen, skolestyrets formann Edv. O. Haugland og rådmann Sverre Olsvik.
Fra samfunnshuset: Karl Kaspersen, Peder Tobiassen, Arne Simonsen, Martin Pedersen og Klara Nilsen (direkte avskrift fra møteprotokoll) som vi finner referert i dokumentmappen.
Ordfører Birger Gjerdrum ledet møtet.