Påmelding for utstillere

GibostadMartna arrangeres i år for 29. gang 13. august 2022
I år arrangeres GibostadMartna bare på lørdag, den 13. august. klokken 10.30-17.00 🙂

Tema for årets GibostadMartna er lokal og kortreist mat.
GibostadMartna skal holdes i gammel stil, bygd på vår kysttradisjoner og kjennetegn.

Dette skal gjenspeiles i rammene rundt arrangementet.
For eksempel i klesstil til deltakere, i aktiviteter og i hva som frambys for salg.
Det kan være innenfor håndverk, husflid, mattradisjoner, natur-produkter o.l.

GibostadMartna ønsker produkter av god kvalitet, og ikke ”tivoli-varer”.

Salg og servering av varm mat forbeholdes lag og foreninger i grendeutvalgsområdet.
De som søker om matsalg må oppgi hva som skal selges.

GibostadMartna oppfordrer utstillere til å ha Vipps eller terminaler for betaling.

Hver utstiller får 2 fribilletter og utover det må alle betale inngang.
Det sendes ikke ut invitasjon via post, bare på e-post.

Les nøye gjennom påmeldingsskjemaet, og fyll ut alle rubrikker.

INGEN FLERE BOBILER KAN MELDE SEG PÅ. DET ER FULT.

TRYKK HER FOR Å KOMME TIL PÅMELDINGSSKJEMAEET

Hva koster det å delta?
Standleie ca 3×3 m (telt/ bod):
kr. 300.- for private og  kr. 700.- for firma.

Standleie bobil/vogn m/fortelt
kr. 260,- for private og kr.  500,- for firma (4 m ekvipasje)
kr. 320,- for private og kr.  640,- for firma (5 m ekvipasje)
kr. 390,- for private og kr.  770,- for firma (6 m ekvipasje)
kr. 450,- for private og kr.  900,- for firma (7 m. ekvipasje)
kr. 500,- for private og kr.1025,- for firma (8m. ekvipasje)
kr. 580,- for private og kr.1150,- for firma (9 m. ekvipasje)

Strøm
kr. 30.- pr. dag

Telt/bod leie (ca 3×3 m)
kr. 50,-

Bordleie (1,8m)
kr. 25,-

Påmeldingsfrist og info angående påmelding!
Påmeldingsfristen er 1. juli som siste dato for garantert plass. Etter 1. juli vil kapasiteten gjennomgås, og de på venteliste får løpende svar på sin påmelding.
Alle påmeldinger blir bekreftet. Samtidig som deltakelsen bekreftes blir det også sendt en faktura. Du er ikke påmeldt før påmeldingsavgiften er betalt!

Har du bobil og ønsker overnatting under GibostadMartna, ta kontakt med Gibostad Båtforening ved Torstein Lorentsen 906 70 408

Brannforskriften.
Brannforskriften pålegger å plassere vogner/ bobiler med overnatting i minimum 3 m. avstand, og med mulighet for rask fjerning. Det betyr at ingen ikke kan påregne samme plassering som tidligere, men kun etter anvisning.
Det blir satt ut brannposter og brannvakt på Martnaområdet.

Kontaktinformasjon:
Leder GibostadMartna: Kristine Hjemgård, 940 37 371
Nestleder GibostadMartna: Karoline Bjørglund, 456 98 761
E-post: martna@gibostad.no
Hovedansvarlig påmeldinger: Tine Larsen 979 69 018

Bankkonto: 4776.18.22027 – faktura m/ forfallsdato blir tilsendt.

Vi er en del av Gibostad Grendeutvalg (eier) – Org.nr: 993 389 706
Martnakomiteen består av alle lag og foreninger i grendeutvalgsområdet.